درحال بارگذاری...

عملیات رصد و هدف قرار دادن «ناوچه ساعر» ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ ۳۳ روزه