درحال بارگذاری...

چگونه با گرفتن مالیات از اشراف، تمام مردم صاحبخانه می شوند؟/ توییت نما 12 مرداد 98