درحال بارگذاری...

وقتی توهم آمریکایی ها بالا میزنه؛ یک پهپاد نزدیم، دوتا زدیم!