درحال بارگذاری...

نماینده سلماس در مجلس: ما و مسئولین ولی نعمت مردم هستیم!!