درحال بارگذاری...

واکنش مردم به نظر همتی درباره گرانی و روحانی