درحال بارگذاری...

با این رئیس جمهور فاتحه ملت را باید بخوانیم…