درحال بارگذاری...

چرا پول مملكت رو ميريزن تو جيب فلسطينی ها؟!