درحال بارگذاری...

تلاش آمریکا آن است که مانع تأمین برق افغانستان و عراق از طریق ایران شود