کنایه سردار قاآنی به ساخت دیوارهای بتنی صهیونیست‌ها
درحال بارگذاری...

کنایه سردار قاآنی به ساخت دیوارهای بتنی صهیونیست‌ها