درحال بارگذاری...

رئیس جمهور آمریکا مردم ایران را تروریست های درجه یک خواند