درحال بارگذاری...

مصوبه ای سیاسی که تحریم ها را افزایش خواهد داد!