درحال بارگذاری...

تیم مذاکره کننده دقیقا باید چه کاری انجام می‌داد تا آمریکا نمی‌توانست بدعهدی کند؟