درحال بارگذاری...

رهبری درباره وزرایی که کار حزبی می‌کنند چه گفتند؟