درحال بارگذاری...

آیا با امضای برنامه ۲۵ ساله، ایران مستعمره چین می‌شود؟