درحال بارگذاری...

امام جمعه بغداد: آمریکا بر پایه خودکامگی، سلطه گری و زور بنا شده است