درحال بارگذاری...

اسقف اعظم مسیحیت: قاسم سلیمانی به مانند عیسی مسیح، مدافع مسیحیان بود