درحال بارگذاری...

لحظاتی از گفتگوی سالهای اخیر حاج قاسم سلیمانی با خبرنگاران