درحال بارگذاری...

کلیپی که آمریکایی ها علیه بن سلمان ساختند! “ترامپ عاشق دیکتاتورهاست!”