درحال بارگذاری...

ظریف: من ضد هیج‌جا نیستم، نه ضد آمریکا، نه ضد اروپا، من مدافع منافع ملی هستم!