درحال بارگذاری...

دعایی که سردار سلیمانی برای سید جواد هاشمی کرد و در حق خودش مستجاب شد