درحال بارگذاری...

واکنش انقلابی دکتر قالیباف به صدور قطعنامه شورای حُکام علیه ایران