درحال بارگذاری...

امام جمعه بغداد: در جهان فقط امام خمینی و امام خامنه ای در برابر آمریکا ایستادند