درحال بارگذاری...

سردار حاجی زاده:‏ امروز تهدیدهای نظامی دشمن تبدیل به فرصت شده است