درحال بارگذاری...

منظور شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» چه کسانی هستند؟