درحال بارگذاری...

سوال شهید سردار سلیمانی از مردم: آیا من انسان خوبی هستم؟