درحال بارگذاری...

لایحه بودجه سال ۹۹ هیچ سنخیتی با وضع اقتصاد کشور ندارد!