کنایه سنگین سردار سپاه به مسئولینی که خانواده هایشان خارج از کشور زندگی می کنند
درحال بارگذاری...

کنایه سنگین سردار سپاه به مسئولینی که خانواده هایشان خارج از کشور زندگی می کنند

سردار میریان، رئیس اداره عملیات زمینی سپاه پاسداران:

زمان جنگ کدام فرمانده جنگ، خانواده اش پیش صدام زندگی می کرد؛ امروز نزدیک ۴ هزار فرزند مسئولین در آمریکا و اروپا و کانادا زندگی می کنند.

کسانی که از بچگی در خارج دارند تربیت می شوند، هیچ مسئولیتی در آینده کشور نباید بگیرند.

به کنایه سنگین سردار سپاه به مسئولینی که خانواده هایشان خارج از کشور زندگی می کنند امتیاز دهید.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...