درحال بارگذاری...

چطور می‌شود یک شئ واحد یک کسی را آزار بدهد و یک کسی را خوشحال کند؟!