درحال بارگذاری...

چرا دکتر عبدالملکی، وزیر کار در مورد تثبیت قیمت ارز به وعده‌اش عمل نمی‌کند؟