چرا ایران حمله به اوکراین رو محکوم نمیکنه؟
درحال بارگذاری...

چرا ایران حمله به اوکراین رو محکوم نمیکنه؟