پوتین، رئیس جمهور روسیه به آقای ولایتی چه گفت که او ناراحت شد؟
درحال بارگذاری...

پوتین، رئیس جمهور روسیه به آقای ولایتی چه گفت که او ناراحت شد؟