مگه با یه تار مو دنیا خراب میشه که گیر میدین؟ بزارین مردم آزاد باشن!
درحال بارگذاری...

مگه با یه تار مو دنیا خراب میشه که گیر میدین؟ بزارین مردم آزاد باشن!