مولوی عبدالحمید: در ۴۳ سال از عمر جمهوری اسلامی، هیچ زنی در کابینه حضور نداشته است!
درحال بارگذاری...

مولوی عبدالحمید: در ۴۳ سال از عمر جمهوری اسلامی، هیچ زنی در کابینه حضور نداشته است!