درحال بارگذاری...

مسئول تشریفات دربار از فرار محمدرضا پهلوی می‌گوید