محتکر نباید امنیت اقتصادی داشته باشد، باید شلاق بالا برود تا اینها حساب کار دستشون بیاد
درحال بارگذاری...

محتکر نباید امنیت اقتصادی داشته باشد، باید شلاق بالا برود تا اینها حساب کار دستشون بیاد