لحظه دستگیری تروریست مسلح حرم شاهچراغ (ع) توسط نیروهای یگان ویژه
درحال بارگذاری...

لحظه دستگیری تروریست مسلح حرم شاهچراغ (ع) توسط نیروهای یگان ویژه