قرار بود، دنیای گفتمان ها باشد اما …
درحال بارگذاری...

قرار بود، دنیای گفتمان ها باشد اما …

رفتار وحشیانه صهیونیست ها در غزه و زیر پا گذاشتن تمام قوانین و هنجارهای بین المللی و حمایت غربی ها از جنایاتش، بار دیگه نشان داد که این قوانین و نهادها کارکردشان تأمین منافع آنهاست نه دفاع از ملت های مظلوم.

به قرار بود، دنیای گفتمان ها باشد اما … امتیاز دهید.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...