عبور از ام المصائب!
درحال بارگذاری...

عبور از ام المصائب!

در حالیکه تا پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم پرداخت به موقع حقوق هم با اما و اگر رو به رو بود در پایان سال ۱۴۰۰ رشد اعتبارات عمرانی رکورد تاریخی زد.

به عبور از ام المصائب! امتیاز دهید.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...