درحال بارگذاری...

طرح اخراج نظامیان آمریکا از عراق تصویب شد