سیمین بهبهانی میگه از شهریار پرسیدن: بهترین شعری که شنیدی چی بوده؟
درحال بارگذاری...

سیمین بهبهانی میگه از شهریار پرسیدن: بهترین شعری که شنیدی چی بوده؟

شهریار هم گفته: خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار

سیمین بهبهانی هنگ کرده. میگه از استاد و پیشوای خودم چنین توقعی نداشتم!

به سیمین بهبهانی میگه از شهریار پرسیدن: بهترین شعری که شنیدی چی بوده؟ امتیاز دهید.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...