درحال بارگذاری...

سیمین بهبهانی میگه از شهریار پرسیدن: بهترین شعری که شنیدی چی بوده؟