سيد هاشم الحيدرى: در هر زمانی اولین شرط ورود به جبهه حق، شناخت رهبر و ولی زمانمان است
درحال بارگذاری...

سيد هاشم الحيدرى: در هر زمانی اولین شرط ورود به جبهه حق، شناخت رهبر و ولی زمانمان است