درحال بارگذاری...

سفر رئیس جمهور به روسیه چقدر با پروتکل های دیپلماتیک در دنیا همخوانی داشت؟