درحال بارگذاری...

سخنرانی دو سال پیش سید حسن نصرالله خطاب به مسعود بارزانی