سؤال مجری از نتانیاهو: کابوس اصلی اسرائیل کیست؟
درحال بارگذاری...

سؤال مجری از نتانیاهو: کابوس اصلی اسرائیل کیست؟

نتانیاهو: میخواهی بگویم سه کابوس اصلی اسرائیل کیست؟ مجری: بگو! نتانیاهو: ایران، ایران، ایران

مجری: چرا هر سه کابوس ایران است؟ نتانیاهو: چون ایران درحال تبدیل شدن به یک امپراطوری است.

به سؤال مجری از نتانیاهو: کابوس اصلی اسرائیل کیست؟ امتیاز دهید.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...