زاکانی: وقتی شهرداری را تحویل گرفتیم، پول حقوق کارمندان را نداشتیم!
درحال بارگذاری...

زاکانی: وقتی شهرداری را تحویل گرفتیم، پول حقوق کارمندان را نداشتیم!