درحال بارگذاری...

روایتی متفاوت از حاج محمد احمدیان از تشخیص هویت شهدا توسط فرمانده عراقی