درحال بارگذاری...

رفتار متمدنانه پلیس فرانسه (مهد تمدن غرب) با یک شهروند بی خانمان!