رئیسی: تا من زنده هستم اجازه نخواهم داد معیشت مردم آسیب ببیند …
درحال بارگذاری...

رئیسی: تا من زنده هستم اجازه نخواهم داد معیشت مردم آسیب ببیند …