رئیسی: برخی حجاب کاملی ندارند اما دلداده آرمان‌های انقلاب هستند …
درحال بارگذاری...

رئیسی: برخی حجاب کاملی ندارند اما دلداده آرمان‌های انقلاب هستند …