درحال بارگذاری...

در روزهای ابتدایی انقلاب چه کسی به مردم وعده آب و برق مجانی داد؟